Kategorisering af digitale læremidler

Udgivet: 2018

Rapporten, Kategorisering af digitale læremidler. En undersøgelse af didaktiske, digitale læremidlers karakteristika (2018), er et bud på en kategorisering af digitale læremidler og en kriteriebaseret metodik for at score dem.

Hent rapporten (pdf)

Undersøgelsen er en parallel til en tidligere undersøgelse, Anvendelse af digitale læremidler. Effektmåling, gennemført af Rambøll i 2014 under opdrag af Styregruppen for it i folkeskolen. Undersøgelserne har en række lighedstræk, men adskiller sig også væsentligt fra hinanden. Denne nye undersøgelse fra Læremiddel.dk viser en række faldgruber og problemer ved Rambølls kategorisering af digitale læremidler.

Kritik mod tidligere undersøgelse

Rapporten fra Læremiddel.dk retter dermed en kritik mod den tilsvarende undersøgelse gennemført af Rambøll samtidig med, at den er et forsøg på at rette op på Rambølls undersøgelse, der ikke har formået at indfange de digitale læremidlers kompleksitet og sammensathed, og derfor konkluderer på et mangelfuldt grundlag.

Læremiddel.dks rapport viser bl.a., at en præcisering og nuancering af kategorierne for læremidler giver ganske andre resultater, end rapporten i 2014 kommer frem til.

Uddrag fra rapporten:

Denne rapport udgør et bud på kategorisering af didaktiske, digitale læremidler med fokus på læremidlernes didaktiske potentiale. Vi opererer med fire kategorier af didaktiske læremidler: trænende, formidlende, stilladserende og professionssimulerende. Hver af disse fire kategorier er operationaliseret i seks parametre, hvilket muliggør en nuanceret scoring af læremidlernes didaktiske potentiale i forhold til alle fire kategorier. Ydermere identificerer vi, hvilke fag det enkelte læremiddel er rettet mod, og bestemmer dets type ud fra en skelnen mellem portaler, systemer, forløb og supplerende materialer.

Disse scoringer danner grundlag for analyser af udbredelsen af træk fra de fire didaktiske kategorier på tværs af læremidler, analyser af fagenes læremiddelprofil og analyser opdelt på de trin, skolens undervisning er inddelt i (indskoling, mellemtrin, overbygning). Desuden giver disse data mulighed for at identificere mønstre i forhold til, hvordan kategorierne forholder sig til hinanden på tværs af læremidler; fx ser vi på sammenhænge mellem scorerne på de forskellige kategorier.

Et vigtigt resultat af disse analyser er, at vi identificerer en kompleksitet i mange af de scorede læremidler, som indebærer, at en entydig kategorisering af dem i én af de didaktiske kategorier vil være mangelfuld og ofte misvisende. Didaktiske, digitale læremidler er ofte ikke enten trænende, formidlende, stilladserende eller professionssimulerende.

Transparens

I modsætning til Rambøll fremlægger Læremiddel.dk rapportens datasæt, så alle kan gå resultaterne efter og se alle delresultater. Ydermere ekspliciterer Læremiddel.dk i rapporten undersøgelsens færd gennem hvert læremiddel, så alle kan se, hvad der rent empirisk ligger til grund for rapportens kategoriseringer.

I Bilag 3 findes det komplette datasæt som Excel-ark med følgende informationer:

  • Hvilken type læremiddel der er tale om (portal, system, forløb eller supplerende materiale).
  • Læremidlets score på de fire didaktiske kategorier (trænende, formidlende, stilladserende og professionssimulerende).
  • Læremidlets score på grad af sammenhæng.
  • Hvilket eller hvilke fag læremidlet henvender sig til.

Hent rapporten

Bilag 3: Hent datasæt (Excel)

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.