Vores projekter

Kvalitet i dansk og matematik

Kvalitet i dansk og matematik (KiDM) er et nyt stort forskningsprojekt, som vil afprøve, om en undersøgende didaktisk tilgang kan bidrage positivt til kvaliteten i dansk og matematik og dermed elevernes læringsudbytte.

 

Anvendelse af digitale læringsplatforme

Projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler har til formål at belyse de didaktiske, teknologiske og organisatoriske udfordringer, potentialer og muligheder, som læringsplatformene afstedkommer.

Greb til læselyst

Formålet med projektet at sætte fokus på børns læselyst via en stor undersøgelse af børns læsevaner.

Partnerskabsprojekter

Læremiddel.dk indgår strategiske partnerskaber, hvor samarbejdet kan understøtte systematisk udvikling af viden om læremidler.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd