Nyheder

19.09.2017

Ny stor undersøgelse af børn og unges læsevaner

Læremiddel.dk har foretaget den hidtil største undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner i Danmark. Den viser, at der bliver læst færre bøger på børneværelserne, og at det er pigerne, der står for den største tilbagegang. Børn og unge bruger mindre tid på bøger Når eleverne i 3.-7. klasse skal svare på, hvad de…

12.09.2017

Konference: Læremidlernes danskfag

Konference på DPU om læremidler i danskfaget Undervisning og læremidler hænger uløseligt sammen, men i Danmark har der længe været yderst begrænset viden om lærernes brug af undervisningsmidler. Hvilke læremidler bruger lærerne, hvordan anvender de dem i undervisningen? Er der didaktiske udfordringer ved læremidlerne og hvad fortæller de i øvrigt om skolens undervisning i et…

29.06.2017

Learning Tech 3 er på gaden

I tredje nummer af Learning Tech har vi sat fokus på spil, digitale læremidler og undervisning med et særligt fokus på udvikling af lærernes kompetencer. Spil i undervisningen anses for at kunne bidrage til udvikling af elevers narrative kompetencer og evne til at tænke samfundskritisk, til styrkelse af samarbejdsevne samt at bidrage til forståelse for moralske og etiske spørgsmål. Samtidig indeholder forskellige typer af læremidler i stigende grad spilelementer og gamification. Der er således knyttet store forventninger til lærere og elevers brug af digitale og analoge spil og spilelementer i undervisnings- og læringskontekster.

01.05.2017

Stor omtale af KiDM i Jyllands-Posten

Den 23. april var der i Jyllands-Postens store uddannelsestillæg en omtale af projektet KiDM – Kvalitet i Dansk og Matematik. Avisen havde besøgt en skolerne, som deltager i projektets første pilotfase. På Kulsbjerg Skole i Vordingborg, har de siden vinterferien erstattet den klassiske tavleundervisning med en tilgang, der tager udgangspunkt i elevens førstehåndsoplevelse med en…

01.05.2017

Ny stor undersøgelse af børns læsevaner

Har iPads udkonkurreret bogen, og er digte, noveller og romaner blevet erstattet med spil, chat og YouTube-videoer hos de unge? Det har Læremiddel.dk sat sig for at finde ud af med den største undersøgelse af danske børns læse- og medievaner til dato. Læremiddel.dk har netop gennemført den største danske undersøgelse af børns læse- og medievaner,…

12345...
Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd